הצעד הראשון בדרך לשקם את חיי הנישואין

כאשר חיי הנישואין עולים על משבר, כל אחד מן הצדדים מוציא כספים על עורכי דין המתמחים בגירושין.
במקרים בהם עדיין רוצים להציל את חיי הנישואין, ניתן לעשות הסכם שלום בית, מדובר על הסכם שבו כל אחד מן הצדדים מעגן בהסכם תנאים הדרושים כדי להגיע  לשלום בית. בחלק השני של ההסכם מעגנים את הסכם הגירושין שיתקיים במקרה שאחד מן הצדדים מפר את ההסכם, כך הזוג לא יצטרך לדון שוב בחלוקת הרכוש, מזונות, הסכמי משמורת. ההסכם מקבל תוקף של פסק דין בבית הדין הרבני או בבית המשפט.