משמורת – הכללים הבסיסיים

מה היא אפוטרופוסות?

אפוטרופוסות הינה הזכות והחובה לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום-מגוריו, והסמכות לייצגו.

בעת גירושין – מי נותר אפוטרופוס של הילדים?

גם לאחר הגירושין שני ההורים נותרים אפוטרופוסים של ילדיהם, ללא קשר לשאלה בחזקת מי נשארו הילדים. לשני ההורים מעמד שווה בקבלת החלטות מהותיות הנוגעות לילדים כגון בנושאי חינוך ובריאות.

מי קובע משמורת ילדים?

בהעדר הסכמה בין ההורים יקבע בעניין משמורת ילדים בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. הסמכות בעניין משמורת ילדים נקבעת על פי הערכאה אליה הוגשה התביעה הראשונה.

איך נקבעת משמורת ילדים?

משמורת ילדים נקבעת על פי טובת הילדים ובהתאם להמלצות תסקיר סעד אותו עורכת פקידת סעד שהינה עובדת סוציאלית שמונתה על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני . מטרת תסקיר הסעד להמליץ במשמורתו של מי מההורים יושארו הילדים ואילו הסדרי שהיה יקבעו.
בהעדר הסכמה לקביעות תסקיר הסעד או אם בית המשפט רואה שיש בכך צורך מתמנה מומחה מטעם בית המשפט על מנת לערוך בדיקת מסוגלות הורית שתקבע היכן טובת הילדים להיות.

מה היא חזקת הגיל הרך?

הנחה הניתנת לסתירה לפיה ילדים עד גיל 6 יושארו בחזקת אימם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת.

מהם הסדרי שהיה?

הסדרי שהיה הם תקופות הזמן המוגדרות בהן ההורה שהילדים אינם בחזקתו, זכאי לראות את הילדים. הסדרי השהיה נקבעים בהסכמה בין ההורים או על פי החלטת בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.
*עוד על הסדרי שהיה

האם ההורים יכולים לקבוע משמורת ילדים / הסדרי השהיה בינם לבין עצמם?

ההורים יכולים להסכים על משמורת ילדים ואף על הסדרי השהיה אך חובה לקבל את אישור בית המשפט להסכם זה. האישור ניתן לאחר שבית המשפט משתכנע כי ההסדר להסדרי השהיה / משמורת ילדים שנקבע על ידי ההורים תואם את טובת הקטין.

האם הסכם משמורת ילדים והסדרי שהיה סופי?

כל החלטה בעניין משמורת ילדים והסדרי שהיה אינה סופית וההורים יכולים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני בבקשה לשנותה משיקולים של טובת הילד.