נסיבות מיוחדות בחלוקת רכוש

 

למרות שכולנו היינו רוצים שדברים יתנהלו בצורה אחרת, לפעמים אין מנוס מגירושין.

אפילו אם בני הזוג עדיין אוהבים זה את זאת, לעיתים פשוט אין ברירה אחרת .

אם רוצים לשמור על האושר ההדדי ועל שלום המשפחה הכוללת.

הליך הגירושין הוא ארוך ומורכב, ובהעדר הסכמה בין הצדדים הוא יכול

להמשך חודשים ואף שנים!!

 

להלן מידע משפטי חשוב על חלופות אפשריות להליך הגירושין.

פעולות מקדימות שיש לבצע לפני הכרזת הכוונות

ומידע חשוב על חלוקת הרכוש והזכויות הפנסיוניות.

הסכם שלום בית הוא חלופה שכדאי מאוד להכיר

מדובר בהסכם משפטי שבו הרבנות לא מעורבת והוא מציע לצדדים לגשר על הפערים בצורה הוגנת ומכובדת.

תהליך הגירושין הינו כמעט בלתי הפיך ולכן הסכם שלום בית או לחלופין הסכם גירושין, יכולים לשמש תחנה אחרונה לפני פירוקו הסופי של התא המשפחתי.

זהו הסכם מפוקח המתייחס הן למחלוקות משפטיות והן לסוגיות משפחתיות רגישות.

אחד הפרמטרים החשובים בהסכם שלום בית או לחלופין גירושין הוא אלמנט הזמן.

ניתן להגביל את ההסכם בזמן למשל חצי שנה, או שנה ולהאריך מועד זה ,

או להחליט על פתיחת הליך גירושין

שבזכות ההסכם המקדים, יהיה קל ומובן יותר מאחר והדברים כבר סוכמו מבעוד מועד ועוגנו בהסכם עם תוקף של פסק דין.

חלוקת רכוש בגירושין יכולה להיות אחת מנקודות המחלוקת החריפות בין בני הזוג ונשאלת השאלה האם תמיד בית המשפט יחלק את הרכוש חצי חצי

ומתי מותר לו לחרוג מחלוקה שוויונית.

בני זוג שנישאו לאחר 1.1.1974  ואינם מגיעים להסכמה באשר לחלוקת הרכוש, אזי יידרש בית המשפט להכריע בין הצדדים.

 

סעיף 5 לחוק יחסי ממון קובע כי עם פקיעת הנישואין כל צד זכאי לקבל מחצית מכלל הנכסים המשותפים זאת בסייגים בנוגע לרכוש שנצבר טרם הנישואין, ירושות ואף גמלאות המגיעות לאחד מבני הזוג.

במקרים חריגים.

"נסיבות מיוחדות".

זכאי בית המשפט לחרוג מסעיף 5 לחוק ולפסוק אחרת, אך זאת רק במקרים נדירים המגובים בתקדימים מבית המשפט העליון ובנימוקים כבדי משקל…

 

פסק דין בו זכיתי לא מכבר ממחיש נקודה זו.

זוג שנישא לפני 18 שנה, להם נולדו חמישה ילדים, לרשות הבעל היו מספר בתים טרום הנישואין וכאשר עלו נישואיים על שרטון ביקש לנשל אותה מכל הנדל"ן שצבר טרום הנישואין.

בערכאות שיפוט בבית המשפט השלום ולאחר מכן ערעור במחוזי, הצלחתי לשכנע את הרכב השופטים הנכבד בהתקיימות "נסיבות מיוחדות"

ואכן מרשתי זכתה בדירה אחת וכן ב- 50% מזכויות בדירה אחרת.

המסקנה המתבקשת היא שבדיני משפחה אפשר עם הרבה עבודה להשיג תוצאות שחורגות מהחוק היבש.