איזון משאבים

הסדר איזון משאבים – מילון מושגים

החל מיום 1/1/1974 נכנס לתוקפו חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג – 1973, אשר שינה באופן מהותי את הדרך בה מתבצעת חלוקת הרכוש המשותף בין בני זוג בעת גירושין. עד כניסת חוק יחסי ממון לתוקפו התקיימה חזקה משפטית בשם "הלכת השיתוף", אשר התבססה על העובדה הפשוטה שאומרת שכשבני זוג נישאים, נחשב כל רכושם כולו כמשותף ולכן […]