הסדרי שהות

משמורת – הכללים הבסיסיים

מה היא אפוטרופוסות? אפוטרופוסות הינה הזכות והחובה לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום-מגוריו, והסמכות לייצגו. בעת גירושין – מי נותר אפוטרופוס של הילדים? גם לאחר הגירושין שני ההורים נותרים אפוטרופוסים של ילדיהם, ללא קשר לשאלה בחזקת מי נשארו […]