יפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך? בשנת 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, באופן המאפשר לאדם בגיר (אשר גילו מעל 18) כשהוא במצב צלול, להסמיך מראש אדם, אשר בבוא היום ובשעת הצורך ישמש כאפוטרופוס לגופו ו/או לרכושו, במצב בו לא יוכל עוד לקבל החלטות לגבי עצמו. זאת, עקב התדרדרות במצב הרפואי או אירוע חיצוני שגרם לכך (למשל: […]