יצוג בבית הדין הרבני

חלוקת רכוש – לפי דין תורה

כלל ידוע הוא כי בהליכי הגירושין בישראל, הסמכות המקבילה לדון בעניין חלוקת הרכוש נתונה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. בית הדין הרבני ידון בתביעה לחלוקת הרכוש במקרה ובו תביעה זו נכרכה כדין בתביעת הגירושין שהוגשה בפניו, וזאת בתנאי שבן הזוג השני לא הגיש תביעה כזו קודם לכן בפני בית המשפט לענייני משפחה, […]

כתובה – מה היא

כתובה היא בעצם שטר חוב שעליו חותם הבעל ביום החתונה בנוכחות שני עדים. הכתובה ניתנת לפירעון בזמן הגירושין אם הבעל דורש להתגרש ללא עילות על פי הדין העברי, או במקרה שהאישה רוצה להתגרש ויש לה עילות גירושין המזכות בכתובה. מטרת הכתובה להבטיח את קשר הנישואין – בעל שרוצה לגרש את אשתו ללא עילת גירושין מוכחת, […]

תביעת כתובה – מתי?

תביעת כתובה – מה המשמעות? לא הרבה אנשים מודעים לפן המשפטי והמחייב של הכתובה, בעת נישואיהם של בני זוג. שכן, לא מדובר רק בהתחייבות של בעל כלפי אשתו, בעת מיסוד הקשר ביניהם, אלא מדובר במכלול התנאים ביניהם. אם בעתיד יגיעו בני הזוג לגירושין, אזי האישה תוכל לתבוע את כתובתה מאת בעלה. תביעת הכתובה נועדה לסייע […]