משמורת – יחידנית / משותפת

משמורת-מילון מושגי יסוד

אפוטרופסות – מה היא הורים הנם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים (עד הגיעם לגיל 18). סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: "החוק") קובע כי: "אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את […]