ניכור הורי

ניכור הורי

משמח לראות שהשיח הציבורי על תופעת הניכור ההורי בתקופה האחרונה, נותן את אתותיו גם בבית המשפט לענייני משפחה. לאחרונה קבע השופט ארז שני במסגרת החלטת ביניים בתביעה של אב למשמורת מלאה על בנו, כי ניתוק הקשר בין הקטין לאמו מעלה חשד כבד לניכור הורי מצד האב. בהחלטה נוקבת ואמיצה, השופט הבהיר שאין כל סיכוי שהורה […]